Dlaczego wymagamy wrażliwych danych?

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. przy sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych w celu skorzystania ze zwolnienia tych wyrobów od akcyzy konieczne jest:
• wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury zawierającej pozycję CN wyrobów węglowych i ich ilość wyrażoną w kilogramach oraz
• złożenie przez nabywcę (finalnego nabywcę węglowego) oświadczenia potwierdzającego, że nabywane wyroby zostaną użyte do celów objętych zwolnieniem od akcyzy

Oświadczenie potwierdzające przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem składa się:
• na fakturze wystawianej przez dostawcę albo
• w formie odrębnego dokumentu albo
• w okresowej umowie zawartej pomiędzy nabywcą a dostawcą wyrobów węglowych. Oświadczenie zawarte w okresowej umowie upoważnia do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów węglowych w ilości wskazanej w tej umowie. Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie każdej dostawy wyrobów fakturą

oświadczenie

Treść oświadczeń

Sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo

W przypadku dostaw wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie jest wymagane wystawienie faktury VAT ani złożenie przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych.